top of page

ส่งประสบการณ์แข่งขันสตาร์ทอัพโดยตรงให้กับนักเรียนของคุณ

About

เกี่ยวกับ Pitch@School

Pitch@School เป็นโปรแกรมส่งเสริมความคิดผู้ประกอบการและการแข่งขันนำเสนอโครงการธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

สิ่งแรกที่นักเรียนจะได้การเรียนรู้คือ การรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง ถือเป็นความคิดในเชิงวิเคราะห์แบบมีเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเชิงสตาร์ทอัพ และเป็นการระดมความคิดกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อหาทางออกอย่างมีตรรกะและเหตุผลโดยยึดหลักในการแก้ปัญหาให้กับผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม และนักเรียนเองก็สามารถขยายธุรกิจได้อีกด้วยจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากสังคม

 

นักเรียนจะมีโอกาสในการทำงานเป็นทีม,รู้จักการแบ่งหน้าที่, สนทนาผู้คนในการออกวิจัยตลาดตลอดจนการหาข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในธุรกิจของตนเอง จนไปถึงการนำเสนอธุรกิจต่อหน้าผู้คนทั่วไป, เพื่อนๆนักเรียน คณะอาจารย์ไปจนถึงคณะกรรมการระดับประเทศและระดับโลก

gen-logo-only-plain.png

โครงการนี้ดำเนินการโดย GEN Thailand

นักเรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาในชีวิตจริง

นักเรียนเรียนรู้ที่จะระบุ สืบสวน และแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยประสบการณ์การเดินทางของผู้ประกอบการ เพิ่มความสามารถในการใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการวิเคราะห์

นักเรียนนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเตรียมและนำเสนอชุดสำนวนการขายต่อผู้ตัดสิน ซึ่งจะประเมินว่าพวกเขาได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้และผ่านประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไร

p_s-2022-pitching-1.jpeg
p_s-22=7.jpeg

นักเรียนได้นำไปใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้

นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น

ระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เตรียมเยาวชนของเราให้พร้อมสำหรับยุคแห่งการหยุดชะงักในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมหลังโควิด-19 ใหม่ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ มากมาย

เรานำเสนอหลักสูตรและความสามารถที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนนักเรียนในการพัฒนาความยืดหยุ่น ความเป็นอิสระ นวัตกรรม และความสามารถในการรับรู้โอกาส

ไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนและนักเรียนที่จะเข้าร่วมโปรแกรม

นักเรียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ 6 สัปดาห์ที่ยืดหยุ่นได้สำเร็จ เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ตามจังหวะของตนเอง หลังจากนั้นพวกเขาจะได้รับการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาชั้นสนามของตนเอง

ในแต่ละสัปดาห์เป็นโมดูลบทเรียนย่อย 2 ชั่วโมงที่ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

p_s workshop-4.jpeg

การฝึกอบรมสำหรับนักเรียน

โค้ชและที่ปรึกษาเฉพาะทาง

เวิร์คช็อปและการฝึกอบรม

ใบรับรองบล็อคเชน

ผู้ประกอบการพูดคุย

Events & Activities

IMG_9017.JPG

UN International Day of Education 
Tuesday
24th January 2023

The fifth International Day of Education will be celebrated on 24 January 2023 under the theme “to invest in people, prioritize education”. to accelerate progress toward all the Sustainable Development Goals against the backdrop of a global recession, growing inequalities and the climate crisis.

p_s-22-8.jpeg

Pitch@School Final Competition
Sunday
15th January 2023

Vajiravudh College is the host school for the Pitch@School final competition on 15th January 2023 where top teams from participating schools will pitch their projects in front of a live audience.

ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของคุณ

คุณสมบัติ

โรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชนทุกแห่งมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Pitch at School

bottom of page